czwartek, 17 stycznia 2019

Rogowiec - Kleszczów - Grafenort - Nowy Janów - Rodzina Braun

      Dzięki Stasiowi Hejakowi, który mi przysłał skany akt Archiwum Państwowego, mogę zamieszczać pełne informacje o moich przodkach. Najstarszą osobą, której  podobiznę posiadam, jest moja prababcia ze strony Taty, Konstancja Braun z domu Mielczarek. Urodziła się 11 września 1853 roku - (Co dziwne, urodziłem się dokładnie 99 lat i 11 miesięcy później - 11 października 1953 roku!) w Grafenorcie (obecnie Nowy Janów w gminie Kluki).
Wszystkie informacje i skany pochodzą z:      Z wyciągów wynika, że Konstancja była 3 dzieckiem Łukasza i Anny (z domu Sztyjer) Mielczarków:
Józefy        urodzonej w 1850 roku
Marianny   urodzonej w 1852 roku
Stanisława urodzonego w 1860 roku.
     Także to, że Anna była zamężna wcześnie z Ferdynandem Krygierem i z tego małżeństwa urodziła się trójka dzieci:
Gotlib Marcin  urodzony w 1833 roku
Anna Karolina urodzona w 1839 roku
Julianna           urodzona w 1845 roku.
Anna rodząc 7-me dziecko miała 52 lata! - Wszystkie osoby wymienione w wykazie urodziły się w Grafenorcie.


     Niewiele dowiedziałem się o mojej prababci Konstancji. Wiedziałem, że pochodziła z Grafenortu, była właścicielką dużej karczmy tam że położonej, dokładniej w miejscu, gdzie znajduje się firma z kamieniami innymi materiałami budowlanymi.
     Najprawdopodobniej na początku lat 20-tych ubiegłego wieku, po wybudowaniu domu w Rogowcu przez jej syna Feliksa, przeniosła się razem z nim. Dożyła pięknego wieku, miała 95 lat kiedy zmarła 25 marca 1948 roku. Nie tylko mój Tata opowiadał, także inni wujkowie, że Konstancja lubiła sobie na wieczór, przed snem wypić chalbkę wódki! Kiedy jej nie dostała, "rozrabiała" do czasu, kiedy nie dostarczone tego środka nasennego!.
    Spoczywa na cmentarzu katolickim w Kleszczowie. Trudno ustalić w jakim dokładnie miejscu. Moja Kuzynka, nieżyjąca już Wiesława Przybyłek - Piątek ufundowała symboliczny grób Konstancji, każdego roku płoną znicze i są składane kwiaty na tym grobie.            Zdjęcie (wycinek) z pogrzebu swojej wnuczki Waci, zmarłej 23 lutego 1933 roku.

 Wypis aktu urodzenia Konstancji:
Nr.43 Grafenort - Konstancja Mielczarek.

   Działo się we wsi Kaszewicach dnia jedynastego września tysiąc osiemset piećdziesiątego trzeciego roku o godzinie dziesiątej przed południem - stawił się Łukasz Mielczarek lat czterdzieści trzy mający, okupnik z Grafenortu, w obecności Józefa Walczyńskiego lat czterdzieści mającego okupnika z Wesołej i Walentego Bajera lat trzydzieści mającego, okupnika z Grafenortu, i okazli Nam dziecię płci żeńskiej w Grafenorcie, Dnia Dzisiejszego, o godzinie piątej zrana urodzonej .. matuszki? Anny z Mejerów lat czterdzieści dwa mającej: Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane jest imię KONSTANCYA, a rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Stępiński i Agnieszka Berentz. - Akt ten stawającym i ... a pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas podpisany został....


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza