sobota, 26 stycznia 2019

Żołnierz L.W.P. - Armia Czerwona - Grupa "Wilka" - Urząd Bezpieczeństwa - Życiorys - Głowno - cz.4

      Ostatnia część dotyczące kapitana L.W.P. - kilka dokumentów nie nadaje się do prezentacji. Dodam, troszeczkę dodatkowych danych:
1 - Stopień wojskowy : porucznik lotnictwa
2.- Wykształcenie: inżynier Bud.Lot. i Spec.  - szkoły: Gimnazjum, Instytut Bud.Lot., Centralna
      Szkoła Pol.-Wych., WUML.
3. - Odznaczenia:
    - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Rada Państwa 1972.
    - Złoty Krzyż Zasługi - Rada Państwa 1966.
    - Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - MON 1973
    - Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - MON 1968
    - Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju - MON 1967
    - Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Cywilnej - Prezes Rady Ministrów 1977
    - Złote Odznaczenie - Zasłużony Działacz LOK - Zarząd Główny LOK 1969
    - Srebrne i Brązowe Odznaczenie - Zasłużony Działacz LOK - Zarząd Woj. LOK 1965
    - Odznaka 25 Lecia LOK -1969
    - Złota Odznaka Czł. Bryg. Pracy Socjalistycznej XXV.
4. - Kariera wojskowa i zawodowa:
   
5. - Więzienia podczas okupacji:


 6. - Okupacja - uzyskanie wolności:

7. - Kariera wojskowa i praca po wojnie:

Jest ciekawy dokument podpisany przez ppłk.rezerwy J.Marchewę, który stwierdza m.in., że:
.... znam jeszcze z okresu 1945 roku, gdy służył na terenach zachodnich. Następnie spotkałem się z nim na terenie powiatu opoczyńskiego woj.kieleckie, gdzie .... jako żołnierz - brał udział w walce z bandami. Pamiętam, że od połowy listopada 1946 roku, do połowy lutego 1947 roku, ..... był na tamtejszym terenie i brał udział w operacji likwidacji bandy "Wilka". Był kontuzjowany i cierpiał już wtedy na niedowład kończyn dolnych. Wiadomym mi jest również, że .... przez szereg lat leczył kontuzję doznaną na skutek prowadzenia walk, ze zbrojnym podziemiem, przeciwstawiającym się władzom Polski Ludowej.....
     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz