sobota, 19 stycznia 2019

Łódź - Litzmannstadt - Karki - Brotktarte - Zulagekarte - Zuckerkarte - 1942-43

        Okupacja niemiecka w Łodzi - Litzmannstadt - kartki w całości wykupione, są trzy rodzaje. Są jedna bardzo ciekawe, tylko trzeba w nie się wczytać, sam tego nie robiłem, a mam ich sporo, zarówno z terenu Polski jak i Niemiec...

1 Zulagekarte für Lang - und Nachtarbeiter - Premiowa karta dla długo i w nocy pracujących. Litera 
   "P" świadczy, że była ona przeznaczona dla Polaków. Ważna była w okresie 22.11-12.12.1943
   roku, wypisana na Müller Bronisława zamieszkałego w Litzmannstadt, Holzfällergasse40, obecnie
   ulica Małopolska.

2. Zuckerkarte - Kartka na cukier - Litera "P" świadczy, że była ona przeznaczona dla Polaków.
   Ważna była w okresie 15.12.41- 5.4.42 roku, wypisana na Müller Reginę zamieszkałą w
   Litzmannstadt, Holzfällergasse40, obecnie ulica Małopolska. Stempel: Lebensmittelgeschäft
   (Frontkämpfberieb) Litzmannstadt, Mauergasse 46 - Sklep spożywczy (dla walczących na froncie) 
   Łódź, ul.Murarska46 (do1933 roku, ulica Brajera).


   3. - Brotkarte A - Kartka na chleb - dla osób powyżej 14 roku życia, ważna: 28.6-22.8.1943 i
         8.3-2.5.1943 na wypisana na Müller Reginę I Bronisławem, zamieszkałych w Litzmannstadt, 
         Holzfällergasse40, obecnie ulica Małopolska.
         Ciekawe są hasła:
   1. - Wer eine Mahlkarte erhält, darf keine Brotkarte empfangen!- Jeśli otrzymałeś kartę
         posiłków, nie możesz otrzymać karty chleba!
   2. - Kartofeln regelmässig auslesen! Jede faule Kartoffel verdirbt zehn gute. 30 faule 
         Kartoffeln gefährden Deine ganze Winterversorgung. - Przeglądaj ziemniaki regularnie!
         Każdy zgniły ziemniak psuje dziesięć innych. 30 zgniłych, może zagrozić całym zimowym 
         zapasom. 

 Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza