środa, 2 marca 2016

Będków - Ankieta - Judaika - 1938 - część 1.

Udostępniam ankietę w sprawie badań nad gromadą Będków sporządzoną przez wójta gminy Będków Franciszka Wachnika z dnia 10.V.1938 roku. Jest to ksero oryginału, w niektórych miejscach dane nie są zbyt wyraźne. Interesujące zestawienia, zapraszam.

        ANKIETA W SPRAWIE BADAŃ NAD GROMADĄ;

NAZWA GMINY;    BĘDKÓW                     POWIAT BRZEZIŃSKI
SIEDZIBA OSADA BĘDKÓW                     NAZWA GROMADY BĘDKÓW
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY:

3. TOPOGRAFIA GROMADY:
  W skład gromady wchodzą: osada Będków i kol. Będków. Grunty osady Będków pochodzą z nadania na mocy ukazu z dnia 19.II.1864 r. Grunty osady Będków nie są skomasowane-komasacja jednak nie jest pożądana. Osada skupiona stanowi centrum społeczno-kulturalne i gospodarcze gromady oraz całej gminy. Grunty kol.Będków pochodzą z parcelacji maj. Będków odbytej w latach 1924-1925, grunty nabyte zostały przeważnie na dopełnienie gospodarstw innych wsi, gromad a nawet gmin.
4. STOSUNKI ROLNE;
5. Własność gromady i urządzenia gromadzkie:
Kolonia Będków majątku wspólnego nie posiada, osada zaś posiada następujący majątek:
a/. osada szkolna ukazowa 1.76 ha użytkowana przez Szkołę.
b/. plac pod rzeźnią obszaru 902,5 m2 nabyty w 1930 r. i rzeźnia publiczna w     
     Będkowie /w budowie/ wartości około 10.000 zł.
c/. sadzawka osadzka i pastwisko ukazowe obszaru około 1,5 ha, wartości około 1500 zł.
d/. pastwisko wspólne obszaru 36,4 ha wartości 44.000 zł.
e/. las współny w wieku 1-50 lat obszaru 33,6 ha wartości 40.000 zł.
f/. 2 studnie osadzkie publiczne 1 bita, 2 z kręg betonowych.
Osada prowadzi w swoim Zarządzie rzeźnię publiczną, dotychczas jeszcze w budynku wynajętym. Czysty dochód rzeźni roczny wynosi ponad 100 ?. Ubój roczny przeciętnie około 750 sztuk.
Sadzawka gromadzka jest wydzierżawionana rybołóstwo, dochód własny do budżetu gminy.
Pastwisko wykorzystywane jest przez poszczególnych członków gromady jako wspólne pastwisko dla bydła.
Gospodarstwo leśne prowadzone jest w/g zatwierdzonego programu gospodarczego.

                                                Koniec części 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz