czwartek, 17 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Straż OSP - Kurowice - 1923 - cz.8

                                   1925 rok 

Wobec przyłączenia do gminy Brójce wsi Wiśniowej Góry, Ludwikowa i Stróży, od 1-go stycznia b.r. został przetranslokowany do tamtejszej szkoły powszechnej w Stróży z Woli Rakowej nauczyciel p. Mikołaj Sawicki, a na jego miejsce przeznaczono nauczycielkę z Aleksandrowa p. Genowefę Lewicką.
Od 1-go stycznia 1925 roku przyłączono z gminy Czarnocin, do gminy Brójce następujące wsie: Kurowice, Dalków, Karpin, Kotliny i Kozicę.
Dnia 8 i 9 stycznia przeprowadzono spis dzieci w Woli Rakowej, Woli Rakowej-Folwark,i Starych Brójcach, po czem okazało się, że urodzonych w 1916 r. jest 14-to dzieci, w 1917r. -16, w 1918r. - 12-ro, 1919r. - 21, w 1920r. - 20, w 1921r. - 14, w 1922r. - 30-ro, w 1923-23 i w 1924- 29-ro.
Od początku tegoż m-ca stycznia został tutaj nowo uruchomiony zamknięty przed rokiem kolonjalny sklep spółkowy. Dzięki konkurencji i z istniejącym sklepikiem ceny znajdujących się w nich towarów  i artykułów spożywczych dużo staniały.
Dnia 11 stycznia 1925 roku odbyło się w tutejszej szkole zebranie rodziców, na którem przypomniano zebranym o obowiązku przymusowego nauczania w szkole oraz zwrócenia uwagę na usunięcie przeszkód i dopomagania dzieciom przy nauce w domu. Jednocześnie uprzedzono zebranych, że do szkoły będzie wprowadzony "Sklepik Uczniowski", Samorząd, Przedstawienie dla dzieci itp. nowalje. Zebrani orzekli, że oni nic przeciwko temu nie mają, a że na porządek dzienny nie wnieśli żadnych spraw, więc na tem zebranie zakończono.
Dnia 7 lutego 1925 roku zaprowadzono tutaj sklepik uczniowski. Na początek zapisało się na członków sklepiku 8 uczniów, którzy uchwalili wkłady po 50 groszy, wybrali przezesem sklepiku ucznia V-ego odzdziału, Władysława Szczepicę, sklepikarką została uczennica tegoż oddziału Salomea Pradowska, a na skarbnika poproszono nauczycielkę
p. K. Szelągowską.
8 lutego zostałem wybrany przez ogólne różne zebranie Strażaków Komendantem miejscowej Ochotniczej Straży Ogniowej. Do Straży tej należą obecnie 24 osoby z Woli Rakowej i kolonji Folwark.
19 lutego odbyły się tutaj wybory wójta i Członków Rady Gminnej, przy czem wójtem nadal pozostał Józef Warchoł, a jego zastępcą opiekun szkolny Józef Madaj.Dnia 21-go lutego został zaprowadzony w tutejszej szkole Samorząd szkolny. Pierwszym wójtem przez tajne głosowanie został wybrany uczeń V-go oddziału Jan Kowalczyk, jego zastępcą Ludwik Kisiel, a sekretarzem Józef Pietrzko.
22-go lutego o godzinie 3 po południu odbyło się w miejscowej szkole zebranie rodziców, których przybyła jedynie 1/3 ogólnej liczby. Na zebraniu tem podziękowano im za to, że w roku bieżącym, mimo niestosowania kary, posyłają dzieci dość regularnie, gdyż jak wykazała statystyka, za I półrocze r.b. frekwencja dosięga 95 % szkolnego czasu. Na zapytanie sołtysa, czy nie można by skrócić lub usunąć niektórych pauz między lekcjami, wyjaśniono, że każda lekcja winna trwać najdłużej 50 minut, poczem następuje 10 minutowa pauza. Następnie zwrócono się do miejscowego nauczycielstwa z prośbą (tak poradził z ambony w niedzielę Ksiądz Proboszcz parafii Kurowice i Prezes Dozoru szkolnego, Andrzej Witulski), aby się zająć w szkole nauczaniem dzieci katechizmu i przygotowaniem do Pierwszej Spowiedzi i Komunji Świętej. Nauczycielstwo postanowiło zadość uczynić tej prośbie rodziców.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza