sobota, 19 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Park Wolności - 1928 - cz.14

Dnia 28 kwietnia Koło Młodzieży urządziło amatorskie przedstawienie i taneczną zabawę. Tak przedstawienie jak i zabawa odbyły się przyzwoicie i dały Kołu Młodzieży 110 zł czystego zysku, które to pieniądze będą użyte na prenumeratę tygodników "Siewu" i Wieś" oraz kupno książek do bibljoteki Koła.
Dnia 23 czerwca pod nadzorem i kierownikiem miejscowego nauczycielstwa urządzono w tutejszym budynku szkolnym składkową herbatkę, połączoną z różnymi grami i zabawami. Młodzież przekonała się, że i bez wódki można bawić się przyjemnie i wesoło.
Dnia 28 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Dzieci odegrały komedyjkę "Baba Jaga", oraz sztuczkę "Nasza szkoła", po czem rozdano 19 nagród w wysokości od 2 do 5 zł, tym dzieciom, które w ciągu roku szkolnego zaoszczędziły najwięcej pieniędzy. Obliczono, że dzieci szkolne w ciągu ostatniego roku szkolnego zaoszczędziły przeszło 600 złotych. Pieniądze na te nagrody szkoła otrzymała z Gminnej pożyczkowo-oszczędnościowej kasy. na zakończenie rozdano dzieciom świadectwa roczne i z ukończenia szkoły. Okazało się, .... brakuje kart z kroniki szkolnej. 

 
Wizytacja ta, jak wskazuje protokół z tej wizytacji, pozostawiony w księdze protokułów, wypadło dla kierownictwa szkoły dobrze.
Dnia 31 października odbyło się w tutejszej szkole zebranie rodzicielskie, na którem kierownik szkoły wygłosił odczyt o znaczeniu oszczędności, oraz pogadankę: Jak Wola Rakowa może uczcić "Dziesięciolecie Niepodległości Polski", dnia 10 listopada. Co do oszczędności, to zebrani postanowili poprzeć dążenia miejscowego nauczycielstwa i nie przeszkadzać dzieciom do składania zaoszczędzonych pieniędzy do oszczędnościowo-pożyczkowej Kasy Szkolnej.
Co się tyczy uczczenia Niepodległości Polski, to na pamiątkę tej uroczystości postanowiono założyć w środku wsi Park Ludowy pod nazwą "Park Wolności", przy czem nad niwelacją terenu i zakładaniem parku ma wziąć udział ludność całej Woli Rakowej.

                                                   Koniec części 14.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza