wtorek, 22 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Wiśniowa Góra - 1930/31 - cz.19

Dnia 3 Maja obchodzono rocznicę Konstytucji dla całej gminy w Kurowicach.
Oprócz nauczycielstwa, dziatwy szkolnej, wzięły udział w tej uroczystości wszystkie stowarzyszenia i organizacje. Po wysłuchaniu nabożeństwa w kościele, pochód wraz z orkiestrą udał się do remizy strażackiej i tam po wygłoszeniu okolicznościowego odczytu dzieci wszystkich szkół deklamowały wiersze oraz dzieci szkół z Woli Rakowej i Kurowic zaśpiewały na głosy odpowiednie pieśni. Tego samego dnia, o godzinie 3-iej po południu pod kierownikiem miejscowego nauczyciela p. F.Rufenacha odbyły się w Woli Rakowej imprezy sportowe, wykonane przez członków W.F, i P.W.
W skład imprez weszły:
 I. wyścigi na rowerach na trasie Wola Rakowa-Wiśniowa Góra.
II. Zawody lekkoatletyczne.
Za sprawne wykonanie przeznaczone były nagrody, wszystkie wartości 75 zł. Pieniądze na nagrody wyasygnował gminny Komitet W.F. i P.W., idąc za projektem nauczycielstwa miejscowej szkoły.
Orkiestra, która w czasie imprez przygrywała zawodnikom, a też zaproszenia, celem wzięcia udziału, wysłane do wszystkich organizacyj w całej gminie, ściągnęły ok. 500 osób i nadały imprezom charakter podniosły i to przyczyniło się do wielkiego zainteresowania się sprawami Wychowania Fizycznego (ilość członków W.F. wzrasta). Imprezy te jednocześnie podkreśliły doniosłość dnia 3 Maja.                                             Koniec części 19.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza