sobota, 19 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Radio - Mrozy - 1928-29 - cz.13

Pierwsze radio w Woli Rakowej zakupiono i zamontowano w szkole 24 grudnia 1928 roku. jakie to było wydarzenie i jaka było frekwencja proszę przeczytać tekst !
Taki "cud" miał miejsce 98 lat temu..., co będzie za następne 98 lat, możecie sobie wyobrazić ?!


Dnia 1-go września rozpoczął się 1928/29 rok szkolny. W tym dniu zapisanych do tutejszej szkoły było:Od 1-go września 1928 r. została przeniesiona do szkoły powszechnej w Andrzejowie tutejsza nauczycielka, p. Gernowefa Lewecka. Pracowała ona tutaj w szkole chętnie i owocnie. Od tego dnia mianowano do Woli rakowej nauczycielkę, p.Helenę Najderównę, łodziankę, która przed rokiem ukończyła żeńskie seminarjum nauczycielskie w Łodzi.
Dnia 26 października 1928 roku odbyła się wizytacja tutejszej szkoły przez zastępcę inspektora szkolnego na powiat łódzki, p. Tadeusza Seiba. 
Na wniosek kierownika tutejszej szkoły i przy poparciu wójta gminy Brójce i Zarządu pożyczkowo-oszczędnościowego Kasy Gminnej, rada gminna wyasygnowała 800 złotych na kupno radja dla czytelni ludowej, która ma być w najbliższej przyszłości otwarta i umieszczona w miejscowej szkole powszechnej. Kupione radjo umieszczono w szkole i oddano do użytku okolicznej ludności, "na gwiazdkę" 24 grudnia 1928 roku.
Zaraz pierwszego dnia na słuchaniu "pasterki" o 12 w nocy zeszła się pełna izba ludzi. Audycje radjowe bardzo się podobały ludności i do końca ferji świątecznych, kiedy dzieci nie było w klasie, izba szkolna od południa do 12 godziny w nocy była przepełniona słuchaczami radja.
Obecnie w każdą niedzielę i święto starsze osoby i wszyscy ci, którym jest trudno iśc do kościoła w Kurowicach, przychodzą do szkoły słuchać nabożeństwa przez radjo. Nastrój w szkole jest wtedy bardzo urodzysty i w czasie kazań niektórym płyną łzy z oczu.Od 1-go do 14 lutego 1929 roku panowały tutaj mrozy sięgające 35-38 stopni Celsjusza, później znów śniegi zawaliły drogi tak, że dzieci z powodu tych mrozów i śniegów, poprzez trzy tygodnie nie mogły chodzić do szkoły.
Przez styczeń, luty i marzec odbywaly się tutaj kursy wieczorowe dla dorosłych. Kurszy te prowadzone przez kierownika miejscowej szkoły, Stanisława Wachnika, nosiły charakter wybitnie geograficzny i były jakby przygotowaniem do kursu o Polsce współczesnej, który zamierzam rozpocząć w tutejszej szkole z dorosłymi w jesieni r.b.
Jednocześnie Kurs wieczorowy przyczynił się do zorganizowania w Woli Rakowej Koła Młodzieży Wiejskiej, które zostało założone w końcu marca 1929 roku. Przewodniczącym tego Koła została wybrana nauczycielka tutejszej szkoły, p. Klotylda Szelągowska, przewodnicząca sekcji teatralno-zabawowej-nauczycielka, p. Helena Najderówna, a przewodniczącym komisji rewizyjnej, kierownik szkoły St.Wachnik.

                                          Koniec części 13

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza