środa, 23 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Czarnocin - Straż - 1932/33 - cz.20

                                           1932/33 ROK SZKOLNY.

Rok szkolny rozpoczęto nabożeństwem w kościele. Personel nauczycielski w tym roku bez zmian. Niżej podana liczba dzieci szkolnych z dnia 1.IX. 1932r.:DOŻYNKI W CZARNOCINIE.
Dorocznym zwyczajem istniejące w Woli Rakowej Koło Młodzieży występowało w dniu 8.IX przed p. Starostą Rżewskim z piosenkami dożynkowymi, które młodzież przygotowała pod przewodnictwem nauczycielki p. Eleonory Kowalczykowej. W dożynkach wzięło udział 15 dziwcząt i 17 chłopców. Za najładniejsze stroje ludowe, trzy członkinie Koła zostały obdarowane przez p. Starostę podarkami t.j. dwie z dziewcząt otrzymały torebki skórzane, a jedna z nich dostała cukiernicę posrebrzaną. Nad zachowaniem się młodzieży czuwał w Czarnocinie p. R.Kowalczyk.
WIZYTACJA Z MINISTERSTWA.
Dnia 30 września odbyła się wizytacja szkoły. szkołę wizytowała z Ministerstwa
W.R. i O.P. p.doktór Władysława Hoszowska wraz z inspektorem szkolnym p. T. Seibau.
pani wizytatorka zainteresowała się bardzo organizacjami uczniowskimi naszej szkoły i wyraziła kierownictwo swoje zadowolenie z dobrego prowadzenia tychże. Wizytacja trwała cały dzień, a po skończeniu, jakie spotyka się przy łączeniu oddziałów w szkole niżej zorganizowanej.
NOMINACJA INSP. SZK. P. H. OCHĘDALSKIEGO.
Z dniem 1 listopada 1932 r. opuścił stanowisko inspektora Szkolnego p. Tadeusz Seib, przenosząc się do Torunia, a na jego miejsce został mianowany inspektorem szkolnym p. Henryk Ochędalski.
ROCZNICA 11 LISTOPADA.
Dnia 11 listopada w rocznicę uzyskania Niepodległości z powodu złej pogody dzieci udziału w nabożeństwie w Kurowicach nie brały. Wychowawca każdego oddziału zorganizował przed południem obchód w swojej klasie, polegającej na wygłoszeniu przemówienia, deklamacjach i śpiewie dzieci, zaś wieczorem zorganizowano w miejscowej remizie Straży Pożarnej akademję dla rodziców dzieci i Koła Młodzieży, na którą, oprócz przemówienia kier. szkoły, deklamacyj i śpiewów dzieci i członków Koła Młodzieży złożyło się odegranie przez dzieci odpowiedniej inscenizacji. Wstęp na akademję był w myśl prośby rodziców i dzieci zupełnie bezpłatny. Nastrój ogólny bardzo dobry.

                                                    Koniec części 20.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza