wtorek, 15 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Historia - Statystyka - 1909 - cz.1

Jestem pod wielkim wrażeniem, trzymając w ręce Kronikę szkolną publicznej Szkoły Powszechnej w Woli Rakowej, gminy Brójce, powiatu łódzkiego, jest to co prawda ksero oryginału, jednak charakter pisma i historie w niej opisane robią wielkie wrażenie!
Kronika liczy około 70 stron formatu A-4, otrzymałem ją od kolegi radnego w Woli Rakowej, Jacka Samca. W pierwszej części jest opisana historia Woli Rakowej i spis z 1921 roku. Serdecznie dziękuję za użyczenie i możliwość publikacji w odcinkach na moim blogu, serdecznie zapraszam czytelników do lektury materiału, jest naprawdę ciekawy!  Wieś Wola Rakowa na początku XV-go wieku nazywała się Rakowska Wola. Należała ona wtedy do parafji Tuszyn. Wówczas miała tylko łany kmiecie dające dziesięcinę kościołowi w Rzgowie. Dziesięciny te nadał kościołowi arcybiskup gnieźnieński Jan Gruszczyński w roku 1469. według regulaminu poborowego powiatu Piotrkowskiego z roku 1552 wieś Rakowska Wola w Parafji Tuszyn położona, należała do starosty krakowskiego, miała 33 osady, 18 łanów, 7 karczem z rolą i 2 szynkarzy. Osady włościańskie rozłożone były tutaj półkolem mniej więcej w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajdują się gospodarstwa Tomasza Marjasika, Jana Niebelskiego, Michała Lorentowicza, Michała Gładysza, szkolna ziemia, osada Szczepana Ciepluchy, Józefa Mielczarka oraz ziemia kowalska i pokarczemna. na potwierdzenie tego mogą służyć stojące jeszcze na polu Lorentowicza, Gładysza i Ciepluchy stare dęby, lipy i grusze polne, rosnące na ziemi szkolnej, oraz kamienie z fundamentów i cegły z kominów pieców w ziemi, często nawet przeszkadzające głębszej orce ziemi. Dopiero po roku 1869 tutejsi mieszkańcy znieśli szachownicę swych pól, sporządzili nowe pomiary ziemi i rozbudowali się na niej. W ten sposób powstała dzisiejsza Wola Rakowa składająca się z kolonji Giemzowskiej, ciągnącej się w stronę dworu Giemzów, Romanowskiej idącej do wsi Romanów i Niemieckiej (gdyż tutaj osiedli prawie sami Niemcy), prowadzącej na południe w stronę Pałczewa. Około roku 1880 został rozparcelowany tutejszy folwark, na miejscu którego w stronie północnej od wsi, powstała nowa kolonja, nosząca nazwę Folwark.
Obecnie Wola Rakowa położona po obu stronach drogi bitej, wiodącej z Rokicin do Łodzi, należy do parafji Kurowice, gminy Brójce, powiatu Łódzkiego. Posiada ona 3 klasową szkołę powszechną, urząd gminny, dom spółkowy i sklep należący do miejscowego stowarzyszenia "Wiara", sklepik kolonjalno-spożywczy Franciszka Mielczarka, restaurację III-go rzędu Jana Jędrzejczaka, gromadzką kuźnię i kuźnia należąca do Tomasza Pomarkiewicza. Pierwszy, powszechny jednodniowy spis ludności oraz gospodarstw rolnych w Polsce z dnia 30 września 1921 roku, dokonany prze zemnie w dniach 1-5 października 1921 roku w Woli Rakowej wykazał:
1). nieruchomości 88
2). zamieszkałych mieszkań 107,
3). ogólną ilość gospodarstw rodzinnych 99,
4). gospodarstw osób samotnych 10,
5). ludności obojga płci 544 w tem 269 mężczyzn i 275 kobiet (ewangelicy również  w)
podawali się tutaj w czasie spisu za Polaków); koni 97, bydła rogatego 234 sztuki, owiec 46 i trzody chlewnej 123 sztuki. Z obawy aby nie płacić większych podatków, ludność przy spisie wykazywała mniejszą ilość zwierząt domowych. Ja, znając zamożność tutejszych gospodarzy, śmiało mogę twierdzić, że koni wtedy było około 150, bydła rogatego 300 sztuk, owiec150 i trzody chlewnej 250 sztuk. Ogólny obszar ziemi ornej wynosił 1115 mórg, a obszar pastwisk gromadzkich, położonych na południe od Woli Rakowej pod Romanowem posiadał 120 mórg.Natomiast Kolonia Wola Rakowa - Folwark miała w dniu 30 września 1921 roku: nieruchomości 23, gospodarstw rodzinnych 27, mężczyzn 67, kobiet 71 (wszyscy Polacy), koni 18, bydła rogatego 50, owiec 10, trzody chlewnej 25 sztuk. Według mego  zdania: owiec 50, trzody chlewnej 50 sztuk, bydła rogatego 75 sztuk i koni 25. Ogólny obszar ziemi należącej do kolonji Folwark wyniósł 236,5 morgi.
                                      Koniec części 1.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz