niedziela, 27 marca 2016

J.Piłsudski - Zgon - Pogrzeb - Wola Rakowa - Kurowice - 1935

Wiadomość o śmierci Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 1935 roku, wstrząsnęła całą polską.
Postać Wielkiego Polaka do dnia dzisiejszego jest kontrowersyjna, jednak zdecydowana większość ludzi doceniła i docenia zasługi jakie oddał dla naszej Ojczyzny. Czytając kroniki szkolne pisane ręką kierowników szkoły w Woli Rakowej: p.p. Stanisława Wachnika i  Adama Kowalczyka, można zauważyć, że zdecydowanie najważniejszymi uroczystościami szkolnymi były uroczystości dotyczące osoby Marszałka: jego coroczne urodziny i imieniny, święta 3 maja i 11 Listopada. Nikt z żyjących polityków od początku XX wieku do chwili obecnej, nie był tak hołubiony przez społeczeństwo, młodzież szkolną i kler jak Marszałek Józef Piłsudski!
Jego śmierć i żałobę doskonale obrazuje wpis w kronice szkolnej, nasza gmina także wniosła swoją cegiełkę podczas pogrzebu i budowie Kopca na Sowińcu pod Krakowem.

             Pocztówka z 1936 roku: Marszałek Piłsudski na swojej Kasztance.


ZGON  PIERWSZEGO MARSZAŁKA  POLSKI  JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
Dnia 13 maja po przyjściu dzieci do szkoły i przyniesieniu przez nich wiadomości o śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego zapanował wśród dzieci i nauczycielstwa przygnębiający nastrój. Po stwierdzeniu wiadomości przy pomocy radja odruchowo uczczono pamięć Wielkiego Wodza narodu 2 minut milczeniem. Na usilne prośby dzieci, które nie były w stanie zająć się normalnie lekcjami , ustawiono w świetlicy głośnik i na zmianę dzieci poszczególnych oddziałów w skupieniu przysłuchiwały się żałobnym wiadomościom z Warszawy.
Dnia 16 maja urządzono w gminie zebranie przedstawicieli całego społeczeństwa. Byli takżę obecni kierownicy wszystkich szkół i w miarę możności niektórzy nauczyciele. Po nastrojowem przemówieniu do wszystkich zebranych przez nauczycielkę z Woli rakowej p. Eleonorę Kowalczykową i po uczczeniu pamięci zgasłego Wodza Narodu 1 minutowym milczeniem postanowiono:
1.) wysłać depeszę kondolencyjną dla p. Marszałkowej Piłsudskiej.
2.) wysłać 25 zł. na budowę Kopca imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego na
      Sowińcu pod Krakowem.
3.) Wysłać delegację na pogrzeb do Krakowa z ziemią z mogił powstańców
      tutejszego terenu.

W tym Kopcu znajduje się ziemia z grobów Powstańców znajdujących się w gminie Brójce.

Dnia 17 maja 40 dzieci brało udział w żałobnej uroczystości w łodzi, a zaś w sobotę dnia 18 maja dziatwa wszystkich oddziałów tutejszej szkoły wzięła udział w nabożęństwie za spokój duszy Marszałka Józefa Piłsudskiego w kościele w Kurowicach. W czasie nabożeństwa nauczyciel tutejszej szkoły p. Stanisław Wąsik i nauczyciel z Bukowca p. Bloch Edmund odegrali na chórze bardzo pięknie kilka religijnych utworów żałobnych oraz marsz żałobny Szopena. Oprócz tego grała w kościele orkiestra z Kurowic. Po nabożeństwie przemówienie w kościele wygłosił ksiądz Bolesław Walewski, chwaląc czyny Marszałka, zaś po nabożeństwie do dzieci i wszystkich zebranych przemówił kierownik szkoły z Dalkowa, p. Tadeusz Ladra.

                      Pocztówka do 1939 roku: trumna Marszałka na Wawelu.

Wikipedia *
Znalezione obrazy dla zapytania józef piłsudski rodzeństwo
Józef Piłsudski
Żołnierz
Józef Klemens Piłsudski herbu własnego – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS, Legionów Polskich i ... Wikipedia
Żony: Aleksandra Piłsudska (od 1921 do 1935), Maria Piłsudska (od 1899 do 1921)
Rodzeństwo: Bronisław Piłsudski, Adam Piłsudski, Jan Piłsudski,

* - materiał z Wikipedii.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz