środa, 30 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Wiśniowa Góra Policja - 1936/37 - cz.29

ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI.
Dnia 11 listopada brały dzieci udział we wspólnej uroczystości Święta Niepodległości Polski, urządzonej dla całej gminy. Uroczysty ten obchód odbył się przed budynkiem szkolnym w Kurowicach. W podniosłych słowach przemówił do zebranych pan Michał Leszczyński, kierownik szkoły z Kurowic.

JASEŁKA
Dnia 6 stycznia odegrało miejscowe Koło Młodzieży religijny obrazek sceniczny w 4-ech aktach - układu ks. Fr.Walczyńskiego p.t. "Oratorium Bożego Narodzenia". Kostiumy poszyły dziewczęta, przedstawienie wyreżyserował kierownik szkoły. Z biletów wejściowych na przedstawienie i zabawę zebrano 103 zł.22 gr. Czystego zysku zostało 57zł.98 gr. Część tych pieniędzy przeznacza się na prenumeratę czasopism rolniczych i organizacyjnych.

POGADANKA   O  POWSTANIU  STYCZNIOWYM.
Dnia 23 stycznia p.Eleonora Kowalczykowa wygłosiła pogadankę o powstaniu styczniowym do dzieci III-IV-V i VI oddziałów, poczem odśpiewano wspólnie hymn narodowy.

WYKŁADY  NA  POSTERUNKU   POLICYJNYM.
Na zaproszenie Komendanta Policji w Wiśniowej Górze p.Gorgiela , p.Eleonora Kowalczykowa zgłosiła gotowość wygłaszania raz w miesiącu na posterunku policyjnym odczytów z historii i języka polskiego. Pierwszy taki wykład o powstaniu styczniowym i prądach literackich w XIX wieku miała w dniu 23 stycznia. Wykład z historii był potraktowany obszernie. Z literatury przerobiła okres do chwili wydania przez Mickiewicza Konrada Wallenroda, omówiła obszernie poemat i czytała wyjątki z niego.

                                                Koniec części 29

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza