wtorek, 29 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Kościół - 1936/37 - cz.28

                      ROK  SZKOLNY 1936/37.

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO
Rok szkolny rozpoczął się nabożeństwem w kościele w Kurowicach dnia 3 września.

ZMIANY  PERSONELU  NAUCZYCIELSKIEGO
Nauczyciel p. Stanisław Wąsik z dniem 1-go września został przeniesiony do 7 klasowej Szkoły Powszechnej w Rudzie Pabjanickiej Nr.4, a na jego miejsce przyszedł p. Stanisław Pluta, nauczyciel 7 klasowej Szkoły Powszechnej z Jeżowa, gminy Popień, pow. brzezińskiego.

DOŻYNKI   W  JÓZEFOWIE
Dnia 13 września odbyły się w Józefowie na Chojnach powiatowe dożynki Związku Młodej Wsi. Na dożynkach tych w charakterze gości byli:
Inspektor szkolny p.H. Ochędalski, przedstawiciel Wydziału Powiatowego
p.Brzeziński w imieniu p. Starosty Makowskiego oraz przedstawiciele Okręgowego Towarzystwa i Organizacyj Kółek Rolniczych. Przybyła
z różnych wiosek powiatu w ludowych strojach młodzież przy dźwiękach orkiestry udała się najpierw do Chojen do kościoła na nabożęństwo, zabierając ze sobą narzędzia rolnicze i wieńce ze zbóż. Po powrocie z kościoła odbyło się składanie wieńców i przyśpiewali własnego pomysłu. Na zokończenie zespół dziewcząt z Woli Rakowej wykonał śliczną inscenizację "Błogosławieństwo chleba" poczem nastąpiło dzielenie się chlebem. W konkursie wieńców Woli Rakowej przyznano pierwszą nagrodę w postaci książek do bibljoteki.


 Zamieszczona fotografia ilustruje tutejsze Koło Młodzieży podczas składania swoich wieńców.

DOŻYNKI  W  ŁODZI.
Dnia 20 września odbyły się w Łodzi Wojewódzkie dożynki w obecności Wojewody p.Hanke Nowaka, starostów powiatowych oraz licznie zgromadzonej publiczności. Dożynki te były transmitowane przez polskie radio, a też filmowane. Związek Młodej Wsi z Wili Rakowej reprezentował powiat łódzki i w rezultacie otrzymał trzecie miejsce za udatne wykonanie wieńca i odśpiewanie piosenki.

LICZBA  DZIECI  W  DNIU 1.X.1936


KURS  PRANIA  I  PRASOWANIA.
Dnia 7 i 8 października staraniem nauczycielki p. Eleonory Kowalczykowej odbył się kurs prania i prasowania dla członkiń Koła Gospodyń. W kursie wzięło udział 18 kobiet.

WYSTAWA  ROLNICZA.
Dnia 18 października odbył się w Woli Rakowej pokaz prac P.R. Kół Młodzieży Wiejskiej południowej części powiatu łódzkiego. przy tej sposobności p. Eleonora Kowalczykowa prezeska P.O.K.S.W. urządziła pokaz Kół Gospodyń tej części powiatu. Wystawione były prace z działów:
1). Organizacyjnego
2). Wychowaczego
3). Kulturalnego
4). Rolniczo/organizacyjnego/-ogrodniczego
5). Robót ręcznych
6). Przetworów i wypieków ciast                    Zdjęcia z Wystawy Rolniczej - fatalna jakość

Pokaz wykazał duże postępy w pracach Gospodyń Wiejskich z powyższych dziecin. Wystawę zaszczycił obecnością p. Starosta powiatowy Makowski oraz przedstawiciele organizacyj społecznych, też wielu z okolicznych mieszkańców.

                                      Koniec części 28.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza