piątek, 4 marca 2016

Rogowiec - Kleszczów - Mieszkańcy - Niemcy - Mapa

Przed pięciu laty mój tata Jan Braun opowiedział o mieszkańcach Rogowca. Rozmowę nagrałem, mapkę sporządził mój syn Tomek. Uważam, że jest to dokładna mapa, także informacje o mieszkańcach Rogowca, szczególnie tych zamieszkujących do 1945 roku. 1/. Mianyka - Niemiec - dom nie istnieje.
 2/. Keppe Johann - Niemiec, po 1945 Mantyk Marta i Zenon, obecnie Mantyk Józef,
     budynek główny nie istnieje.
 3/. Schulz - Kruger - Niemcy - po 1945 Kamiński - Młyn wodny - Obecnie budynki i
     młyn nie istnieją.
 4/. Reiter Adolf  i Emma - Niemcy - po 1945 Jan Braun i Emma (2 małżeństwo), budynki nie istnieją (po pożarze pozostały zgliszcza).
 5/. Mantyk Bronisław i Marta - budynki nie istnieją.
 6/. Nagoda Władysław i Waleria - Obecnie Nagoda Włodzimierz - Budynki istnieją.
 7/. Frydrich - Siedel - Niemcy - dwie rodziny w jednym budynku, budynki nie istnieją.
 8/. Braun Roman - Grabarczyk Józef i Halina - Budynki istnieją.
 9/. Kasikowski Franz - Kasikowski Wacław - Obecnie nowy budynek - Sołtys.
10/.Kwiecińska - Kubiak Stanisław - Nowy budynek.
11/. Milczarek Stefan i Andzia - Budynek istnieje - nie znam nowych właścicieli.
12/. Dobratz - Retzlaw Otto - Niemcy - Dwie rodziny w jednym budynku, nie istnieje.
13/. Ryzner Michael (oddział SS) - Niemiec -  Kubiak Michał - budynki nie istnieją.
14/. Szkoła - Budynek nie dokończony 1914-1939 - obecnie nie istnieje.
15/. Dytrych - Niemiec - po 1945 Siewiera Jan - Siewiera Wiesława - budynek istnieje.
16/. Retzlaw - Niemiec - po 1945 Milczarek Aleksander - budynek nie istnieje.
17/. Sellich - Hammerschmidt - Zenia, Ella, Helmut - Niemcy - Nie istnieje.
18/. Mantyk Leon - Henryk, Ireneusz, Zdzisława - Budynek istnieje.
19/. Siewiera Jan - budynek nie istnieje.
20/. Kasikowski Jan - Budynki nie istnieją.
21/. Selich Artur - Niemiec - po 1945 Kasikowski Bronisław - budynki nie istnieją.
22/. Dobratz (Richard, Rudolf, Walter, Fritz, Marta)+ Kruschel - Niemcy - nie istnieje.
23/. Kasikowski Józef i Józefa - Budynki nie istnieją - Nowe zabudowania.
24/. Gurzyna - Blada - Przybylski - Braun Andrzej i Elżbieta - budynek nie istnieje.*
25/. Braun Konstancja - Feliks - Władysława - Szkoła - Roman Braun- Budynek istnieje.
26/. Nagoda Stefan - dzieci Marian, Marysia, Jasia, Lodzia, Antonina - budynek istnieje.
27/. Nagoda Feliks i Władysława - Nastek - budynek nie istnieje - nowe zabudowania.
28/. Keppe Otto i Wanda, Reinhold - Niemcy - po 1945 Milczarek Stanisław - nie istnieją.
29/. Keppe Hencek - Córka Adela - Niemcy - budynki nie istnieją.
30/. Milczarek Władysław - obecnie Hamczyk - Budynek istnieje.
31/. Palestyna - Braun Franz - Przybylska - budynki nie istnieją, teren elektrowni.
  Nr. 24. - Przybylski - malarz artysta - budynek nie istnieje, jestem obecnie właścicielem działki, z prawej widoczny budynek szkoły - nr.25.

Widok z góry piaskowej, rozwidlenie dróg, z lewej strony mało widoczny budynek - nr.2

  Była szkoła, budynek nr.25 - Moja babcia Władysława Braun, z lewej Ksenia Nagoda, obecnie mieszka nr.27 i mój syn Tomek (sporządzał mapkę).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz