piątek, 18 marca 2016

Wola Rakowa - Karpin - Kronika szkolna - Straż OSP - Kurowice - 1923 - cz.9

W ostatki, dnia 24 lutego 1925 roku urządzono w miejscowej szkole przedstawienie dzieci szkolnych dla dzieci o godzinie 3 po południu, a dla młodzieży i rodziców o godzinie
6 wieczorem. Odegrane zostały komedyjki: "Herszt Zbójców", "Zapustny wtorek i Środa Popielcowa", przeplatane deklamowaniu wierszy i śpiewem. Przedstawienie to wypadło dosyć dobrze i na widzach sprawiło miłe wrażenie.
Dnia 5-go marca 1925 r. został usunięty z zajmowanego tutaj stanowiska pisarza gminnego,
, nieprzychylnie usposobiony względem szkolnictwa i nauczycielstwa.
W Święta Wielkanocne dnia 13 kwietnia urządzono w miejscowej szopie strażackiej przedstawienie amatorskie, na którem odegrane zostały przez tutejszą młodzież i starszych uczniów szkoły 2 sztuki: "Za sztandarem" i "Błażek Opętany". Czysty dochód w sumie 85 zł. przeznaczono na potrzeby w Straży Ogniowej.
Dnia 3-go maja odbyła się w szopie strażackiej uroczystość z powodu rocznicy "3-go Maja". Na uroczystość złożyły się śpiewy, deklamacje, odczyt o znaczeniu "3-go Maja dla ludu Polskiego" i odegrana została sztuczka "3-ci Maj", a na zakończenie dano żywy obraz, dostosowany do tej uroczystości. czysty dochód w sumie 36 zł., przeznaczono na założenie bibljoteki uczniowskiej w Woli Rakowej.
Dnia 30 maja odbyła się ze starszymi uczniami wycieczka do kościoła i na cmentarz grzebalny w Kurowicach. Potrzebnych objaśnień i wiadomości udzielał miejscowy ksiądz proboszcz Andrzej Witulski.
Tego dnia z Kurowic dzieci poszły nad rzekę i staw do Karpina w celu nabycia geograficzno-przyrodniczego wiadomości.
14 czerwca odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę 2 klasowej szkoły powszechnej w Józefowie. Na tem poświęceniu była również obecna Straż Ogniowa i większość dzieci szkolnych z Woli Rakowej.
28 czerwca o godzinie 4 po południu odbyło się w tutejszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na tej uroczystości oprócz wielu rodziców, byli obecni opiekunowie szkolni i prezes Dozoru Szkolnego ks.A.Witulski. Uroczystość ta wywarła na obecnych bardzo miłe wrażenie. Niektórzy rodzice z radości i rozczulenie mieli łzy w oczach.
30 czerwca r.b. przy pomocy Urzędu Gminy Brójce i dzięki usilnym staraniom kierownika miejscowej szkoły, została ukończona budowa pokoiku z kuchnią na poddaszu wspomnianej szkoły dla 3-go nauczyciela(ki). dzięki temu pomyślnie rozwiązaną trudną sprawę mieszkania dla nauczycielstwa w Woli Rakowej.Dnia 1-go października szkoła powszechna w Woli Rakowej otrzymała 2 klasy zakupione przez Dozór i Opiekę szkolną: 2 wiaderka, 2 garnuszki, 2 miednice, 4 ręczniki i pół funta mydła oraz 2 małe zbiorniki wody w celu polepszenia stanu szkoły i uczniów pod względem higienicznym. Głównymi przyczynami takiego stanu i wyniku nauki w szkole był brak niezbędnych pomocy szkolnych, brak przymusu szkolnego, nieregularne uczęszczanie dzieci do szkoły, zbyt małe uposażenie nauczycielstwa, niedostatecznie fachowe wykształcenie nauczycieli i częste przenoszenie się z Woli rakowej uczących do szkół posiadających cokolwiek lepsze warunki materjalne. Dość wspomnieć, że niektórzy uczniowie obecnego 4-5 oddziałów korzystali z nauki wykładów 8-9 nauczycieli(lek), którzy w ostatnim 6-cio leciu przewinęli się przez szkołę w Woli rakowej. Już przez to samo trudno się spodziewać pomyślnych wyników nauki u dzieci w takiej szkole. Wobec tego, że drzwi wejściowe do 2-giej klasy z północnej szkoły prowadzą wprost ze dworu, przez co często do szkoły przekradał się wiatr, deszcz i śnieg, więc aby w przyszłości to się więcej nie powtarzało w dniu dzisiejszym, została ukończona budowa przystawki-ganku chroniącego klasę od przykrych niespodzianek atmosferycznych.

Wola Rakowa, dnia 13 października   Kierownik: St.Wachnik

                                           Koniec części 9.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz