czwartek, 31 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - 1937/38 - cz.31

POŚWIĘCENIE  SZKOŁY - 3  PAŹDZIERNIKA.
Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem pani Niedźwiedzkiej przygotowało herbatkę dla wszystkich gości. Z całym oddaniem się doglądali,
wszystkiego tutejszy wójt p. Cieplucha i sekretarz gminny p. Klinger Antoni. Poświęcenie tutejszej szkoły oraz przemówienie p. Inspektora Szkolnego i p. Starosty wzbudziło entuzjazm wśród zgromadzonej bardzo licznie ludności i umożliwiło nam rozsprzedanie przysłanego materiału wartościowego na T.P.B.P.S.P w sumie trzydzieści pięć i 40 groszy.

ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI.
Dnia 11 listopada przyjętym już zwyczajem i stosownie do prośby Komitetu Obchodu udaliśmy się z dziećmi do Kurowic i tam wzięliśmy udział w zorganizowanym obchodzie. Dla uczczenia 19-ej rocznicy odzyskania Niepodległości uchwalono wysłąć ofiarę gminną na F.O.N. W celu zebrania ofiar wyruszyłem na obchód chat w towarzystwie sołtysa wsi Ciepluchy i prezeski Koła Gospodyń Wiejskich p. Marjasikowej. Na swoim odcinku zebrałem trzydzieści pięć zł, nie opuszczając żadnej chaty mimo deszczu i błota. Wieś Wola Rakowa dała największą sumę ze wszystkich wsi na terenie gminy Brójce, bo aż sto czterdzieści złotych.

SPRAWA  KOMUNIKACJI Z ŁODZIĄ.
Nauczycielstwu pracującemu w tutejszej szkole najwięcej przykrym był brak środka lokomocji do Łodzi. W porze zimowej, kiedy to najwięcej mieli gospodarze czasu, brali za przejazd do tramwaju dojazdowego 4 zł., tak samo brali za dowiezienie do stacji kolejowej w Andrzejowie. W razie odmowy przez gospodarzy trzeba było odbyć drogę pieszo do tramwaju 8 kilometrów, do stacji kolejowej 9 kilometrów, do autobusu 6 kilometrów, lub do Łodzi 12 kilometrów. W celu poprawienia tych warunków poczyniłem starania pisząc podanie do Wojewódzkiego Wydziału Komunikacji w łodzi o skierowanie chociażby jednego autobusu z Tomaszowa na Łódź przez Brójce, Wolę Rakową i Wiskitno. Stwierdzam iż Województwo okazało wielką gotowość w zadość uczynieniu prośbie obywateli, gdyż już po tygodniu czasu zaczął kursować przez Wolę Rakową autobus do Łodzi o godzinie 7,30, a z Łodzi o godz. 19,00. Ożywił on tutejszą miejscowość i umożliwił bezpośredni kontakt z powiatem.

JASEŁKA.

                                                   Koniec części 31.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz