środa, 30 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Policja - 1937/38 - cz.30

BUDOWA   SZKOŁY.
Na początku lipca tego roku 1936 rozpoczęto pracę około wykończenia nowego budynku szkolnego rozpoczętego jeszcze w 1935 roku. Wzniesiono piętro i powiększono salę południową. Prace przeprowadzono w bardzo szybkim tempie tak, że jest nadzieja, iż zajęcia szkolne rozpoczną się na początku nowego roku szkolnego w normalnym czasie.PRZENIESIENIE.
Z dniem 1 września na skutek własnej prośby dla ułatwienia kształcenia dzieci, p. Inspektor szkolny przeniósł kierownika tutejszej szkoły R.Kowalczyka na stanowisko nauczyciela 7klasowej szkoły powszechnej w Konstantynowie, zaś żonę p. Eleonorę Kowalczykową do Srebrnej gmina Brus. Odchodzimy z żalem, bo cały czas pobytu naszego, ludność tutejsza okazała zrozumienie dla naszych poczynań tak w pracy szkolnej, jako też i pozaszkolnej. Dzięki temu mieliśmy pracę ułatwioną, a oddźwięk w sercach tutejszych mieszkańców krzepił nas w ciężkich chwilach naszej pracy. Na miejsce odchodzącego nauczycielstwa został mianowany p. Zenon Niedźwiedzki, kierownik szkoły z Kalina gmina Wiskitno i małżonka p. Sabina Niedźwiecka.

ROZPOCZĘCIE  ROKU   SZKOLNEGO.
Dnia 3 września rozpoczęliśmy pracę w tutejszej szkole nabożęństwem w kościele parafialnym w Kurowicach. Skład personelu nauczycielskiego jest następujący: p.p. Niedźwiecki Zenon, Niedźwiecka Sabina i Pluta Stanisłąw.

FREKWENCJA.
W tutejszej szkole jest sześć oddziałów, z których to p. Niedźwiecka objęła wychowawstwo I i VI klasy, p.Pluta II i V, a p. Niedźwiecki III i IV. Ilość dzieci w poszczególnych oddziałach jest następująca:


ZEBRANIE  RODZICIELSKIE.
W celu bliższego zapoznania się z rodzicami oraz zapobieżenia złej frekwencji dzieci w okresie kopania kartofli zwołałem zebranie nauczycielskie na niedzielę t.zn. 19 września. Przede wszystkim przekonałem się, iż zebranie rodzicielskie przychodzi przeciętnie od 30 do 40 osób, są to właśnie ci, którzy wybitnie interesują się postępami swych dzieci i potrzebami szkoły. Z obecnych na zebraniu zabrało głos 50 %. Zabrali głos w sprawie zbyt licznych składek w szkole, w sprawie ciągłych zmian podręczników z racji zmiany programów i pisowni  i w sprawie zróżniczkowania szkół wiejskich i miejskich nie tylko co do podręczników, ale i co do feryj z koncepcją, iż dla szkół wiejskich są zbyteczne takie długie ferie Bożego Narodzenia, a po skróceniu tych ferii przywrócić "kopanki". Zabierajcy głos wykazywali dużo krytycyzmu dla spraw poruszanych.

POŚWIĘCENIE  SZKOŁY.
Dnia 3 października t.zn. w pierwszy dzień Tygodnia szkoły Powszechnej dokonał poświęcenia tutejszej szkoły ks. wikary Jarzyna w obecności gości przybyłych z Łodzi, a mianowicie p.p. Inspektora szkolnego Ochędalskiego, Starosty Powiatowego-Denysa, sekretarza Wydziału Powiatowego-Brzezińskiego i Komendanta Powiatowego Policji Państwowej.W celu nadania tej uroczystości podniosłego charakteru na tydzień przed poświęceniem podzielono pracę w następujący sposób. Rodzice i dzieci starszych klas równały teren wydzielony z ziemi szkolnej przez kierownika szkoły na boisko dla dzieci (od strony wschodniej). Koło Młodzieży Wiejskiej zielenią zwiezioną z lasu przyozdobiło budynek szkolny od strony zewnętrznej i wewnętrznej oraz postawiło bramę triumfalną.

                                         Koniec części 30.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz