środa, 16 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Ksiądz Witulski - 1923 - cz.6

Ponieważ w czasie od 1-go września do 31 grudnia 1923 roku umarła Bronisława Paradowska i Aniela Samcówna, a Stanisław Klepacz, Ignacy Derech i Stanisław Majcherowski zostali zwolnieni od nauki szkolnej przez miejscowy Dozór Szkolny jako umysłowo chorzy, zaś Janina Mozerówna, Janina Niewiadoma i Feliks Poros odeszli ze służby z Woli Rakowej do rodzinnych wiosek i z tego powodu zostali wykreśleni z listy uczniów tutejszej szkoły, to wykaz pozostałych dzieci wpisanych do szkoły w Woli Rakowej na 1-go stycznia 1924 roku przedstawiał się w następujący sposób:


Z powyższego wykazu widać, że różnica wieku dzieci w każdym z oddziałów dosięga 4-5 lat i że 1910 rocznik uczniów, uczęszczających ostatni rok do szkoły, ukończy zaledwie 4-5 oddział szkoły. Od 1-go stycznia 1924 roku został tutaj zamknięty kolonialny sklep spółkowy z powodu bezustannej dewaluacji marki Polskiej. Dnia 2 stycznia rozpoczęła się tutaj, jak i w całej Polsce, tęga zima, jakiej od 35 lat nie widziano w naszym kraju. Mróz prawie przez cały styczeń dochodził do 20 stopni. Codziennie padał śnieg, zasypując wszystkie pola i drogi. Wszelka komunikacja między wioskami i miastami została na kilka dni przerwana. To też do połowy stycznia nauki w tutejszej szkole nie było zupełnie, a do końca lutego zaledwie połowa dzieci była w stanie przychodzić do szkoły. W lutym został wybrany wójtem gminy Brójce, gospodarz wsi Wola Rakowa, Józef Warchoł, dość przychylnie usposobiony do szkolnictwa. Od 12 do 15 maja tegoż roku został dokonany w miejscowym rewirze szkolnym spis dzieci urodzonych w 1917 i 1918 roku, przy czym okazało się, że w 1917 roku urodzili się:
1).  Sabantówna Genowefa
2).  Boczkówna Stefania
3).  Kulikówna Marjanna
4).  Pietrzkówna stanisława
5).  Jurgówna Władysława
6).  Mielczarkówna Kazimiera
7).  Lorentowiczówna Zofja
8).  Euge Robert
9).  Misztal Stefan
10).Kupa Stefan
11).Frank Edmund
12).Cieplucha Stafan
13).Gładysz Stefan
14).Dolinski Tadeusz
Zaś w 1918 roku urodzili się:
1).  Samcówna Zofja
2).  Kulikówna Stafanja
3).  Polakówna Zofja
4).  Koniarska Władysława
5).  Niewiadoma Celina
6).  Pietrzkówna walerja
7).  Klepaczówna Józefa
8).  Marjasik Jan
9).  Klink Karol
10).Chuchler Marjan
11).Pardowski Marjan
12).Agier Jan
13).Szulec Stefan
Dnia 27 maja od godziny 1 do 5 tej po południu szkołę w Woli rakowej wizytował zastępca inspektora szkolnego powiatu Łódzkiego, pan Bronisław Robak. W czasie wizytacji nauczycielka p.Klotylda Szelągowska prowadziła lekcje rysunków (rysowanie kwiatów bzu z natury). Ja zaś przeprowadziłem lekcje na temat: "Główniejsze miasta nad rzeką Wisłą" - obie lekcje w oddziale IV i V, gdyż oddziały I.II i III uczyły się do południa. Oprócz tego pan inspektor zainteresował się robotami z drzewa i gliny, urządzeniem 2-giej klasy oraz nowo urządzonym mieszkaniem dla p. Szelągowskiej. Zwracał też dużo uwagi na prowadzenie kancelarji szkolnej, czego prawie nigdy nie czynili poprzedni inspektorowie szkolni. Szkoda tylko, że swych uwag i spostrzeżeń nie umieścił w książce wizytacyjnej. Można jednak powiedzieć, że wizytacja ta wypadła dla uczących dość dobrze. Dnia 31 lipca 1924 roku została zredukowana z posady nauczycielskiej p. Zofja Wachnikowa bez uprzedniej rewizji wyników jej pracy w szkole przez urzędujących w tym czasie w powiecie Łódzkim inspektorów szkolnych: p. Bronisława Robaka i p.Michała Zawadzkiego i bez względu na to, że przez kilka poprzednich lat uczyła w tejże szkole z wynikiem bardzo dobrym, co było nieraz stwierdzone przez poprzednich p.p. inspektorów wobec obecnego na rewizji przewodniczącego Dozoru szkolnego
kś. Andrzeja Witulskiego, lub kierownika szkoły. na oswobodzone w ten sposób stanowisko został mianowany od 1-go sierpnia nauczyciel z Kraszewa p. Mikołaj Sawicki, który przed rokiem już był tutaj nauczycielem.
                                         Koniec części 6.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza