niedziela, 20 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Kościół - Straż - 1929 - cz.17

Aby powiększyć dochody kasy strażackiej pod kierunkiem tutejszego nauczycielstwa urządzono dnia 24 listopada amatorskie przedstawienie wraz z zabawą. Odegrano dwie sztuki teatralne: "Dziesiąty Pawilon" i "Szpital warjatów". Czysty dochód w sumie 130 zł osiągnięty z tego przeznaczono na cele parku. W istniejącym tu Kole Młodzieży Wiejskiej obecne nauczycielstwo wzięło również czynny udział w pracach tegoż Koła. Wybrano więc p. E.Kowalczykową przewodniczącą sekcji Kulturalno-Oświatowej, Kierownik szkoły zaś objął dział teatralno-zabawowy. Już 29-go listopada z okazji Powstania Listopadowego p. E. Kowalczykowa wygłosiła wśród członków Koła okolicznościowy odczyt oraz odczytała ustęp z trzeciej części "Dzidów" i "Pochód dzieci na Sybir". Na zakończenie odśpiewano znane pieśni patrjotyczne.
Dnia 1-go grudnia na cele Koła odegrano w remizie strażackiej trzy krotochile: "Brzytwa swatem, Wesele Zosi i Ulicznik Warszawski". Przedstawienie udało się i przyniosło 122 zł. czystego zysku.
Dnia 29 grudnia wieczorem urządzono dla członków Koła tradycyjny Opłatek. Aby nadać wieczorowi uroczysty wygląd zaproszono Proboszcza z Kurowic ks. Witulskiego, który chętnie przyjechał i przez dłuższy czas pozostał wśród młodzieży.


                                         Koniec części 17.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz