środa, 16 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Spis uczniów - 1923 - cz.5

Ponieważ nauczyciel tutejszy, Mikołaj Sawicki został franzlokowany do wsi Kraszew, to na jego miejsce w Woli Rakowej, Inspekcja Szkolna mianowała od 1 października 1923 roku nauczycielkę p. Klotyldę Szelągowską z Kielc.Rok rocznie dużo kłopotu sprawiało Zarządowi Szkoły wynajęcie mieszkania dla 3 nauczyciela czy nauczycielki, a ponieważ gmina w każdej chwili mogła odmówić zapłaty za takie mieszkanie, co równałoby się pozbawieniu szkoły nauczyciela, gdyż przy tak marnym uposażeniu nie mógłby z własnej kieszeni opłacać swego mieszkania, więc, chociaż z trudem, ale udało mi się przekonać radnych i Urząd Gminy, że najlepszym rozwiązaniem tej kwestii to będzie urządzenie mieszkania dla 3 nauczycielki na poddaszu szkolnym. Projekt mój w ciągu miesiąca został zrealizowany, a zamieszkała w nowym pokoju nauczycielka, p. Klotylda Szelągowska mówi, że jest z tego mieszkania zadowolona. Od 1-go września r.b. został tutaj zastosowany bezwzględny przymus szkolny dla dzieci urodzonych w 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 i 1916 roku. Na tej zasadzie, według spisu sporządzonego w maju tego roku na podstawie ksiąg ludności i metryk urodzenia, do szkoły w Woli Rakowej obowiązanych jest uczęszczać w 1923/4 roku szkolnym:


                              Przyciskając skany można powiększyć obrazy.

                                                        Koniec części 5.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza