sobota, 26 marca 2016

Wola Rakowa - Kurowice - Kościół - Straż - 1934/35 - cz.26

                                    1934/35 ROK SZKOLNY.

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO.
Rok szkolny rozpoczął się dnia 20 sierpnia nabożeństwem w Kościele. Personel nauczycielski bez zmian.

FREKWENCJA  DZIECI.
Liczba dzieci zapisanych do szkoły w dniu 20. VIII:


KURS  W  KOLE  GOSPODYŃ.
Staraniem nauczycielki p. Eleonory Kowalczykowej został urządzony w Kole Gospodyń Wiejskich w dniach 3 i 4 września kurs przetworów owocowych. Kurs, w którym wzięło udział 15 gospodyń, był prowadzony w mieszkaniu kier. szkoły przez instruktorkę K.G.W. p. Hubczeńkówną.KOŁO  MŁODZIEŻY  LUDOWEJ  NA  ZJEŹDZIE  W  ŁODZI.

Dnia 2 lutego Koło Młodzieży Ludowej z Woli rakowej w liczbie 23-ch z kierownikiem szkoły i nauczycielką p. Eleonorą Kowalczykową było na unifikacyjnym powiatowem zjeździe Kół Młodzieży w Łodzi. Po skończonych obradach młodzież była w Miejskim Teatrze na przedstawieniu Fredry p.t.
"Bemtowie i Dożywocie".

P . K . O.
Dnia 12 lutego założono szkolną kasę Oszczędnościową opartą o P.K.P.

KURS  ZDROWIA.
W dniach 7,8 i 9 marca staraniem nauczycielki p. Eloenory Kowalczykowej odbył się dla członkiń tutejszego Koła Gospodyń Kurs Zdrowia. W Kursie brało codziennie udział udział od 30 do 40 kobiet. Wykłady prowadziła Dr. p. Węgrzynowska Janina z Warszawy. Kurs był tak zorganizowany, że do południa każdego dnia, odbywało się odwiedzanie domów, badania stanu zdrowia i dawania indywidualnych rad z dziedziny higjeny poszczególnym gospodyniom i ich członkom rodzin, po południu zaś pogadanki na temat różnych chorób i zapobiegania im. Uważam, że kursy miały ogromną wartość, przyniosły dużo pożytku i zadowolenia.

OBCHÓD  IMIENIN   MARSZAŁKA.
Dnia 19 marca była obchodzona uroczyście Imieniny Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego. Już poprzedniego dnia przybrały dzieci swoje klasy gałązkami jodły i świerczyny, pod portretem marszałka umieściły różne obrazki, wycinki z pism przedstawiające ważniejsze wydarzenia z jego życia.

Konstytucji. Krótkie przemówienia o niej wygłosiły dzieci starszych oddziałów, a też wypełniły cały program tejże uroczystości.

   
                                      

                                                       Koniec części 26.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza