wtorek, 1 marca 2016

Wola Rakowa - Brójce - Cmentarz ewangelicki - Zbiorowa mogiła.

W dniu dzisiejszym pojechałem do Woli Rakowej, gdyż otrzymałem informację, że znajduje się tam cmentarz ewangelicki. Umówiłem się z miejscowym radnym, panem Jackiem Samcem.
Chwilkę wcześniej zobaczyłem kościelnego który był na terenie placu wokół miejscowego kościoła. Zapytałem go czy może udzielić mi informacji gdzie znajduje się teren tego cmentarza. Okazało się, że graniczy on z lewej strony z murem placu kościelnego. Stwierdził, że kilkanaście lat temu było tam sporo nagrobków i ram grobowych, jednak do chwili obecnej nic nie pozostało... W tym momencie przyjechał radny który opowiedział w skrócie o tym cmentarzu. Zajmuje on niewielką powierzchnie w postaci trójkąta, ok.250-300 m kw., zachowały się dwa nagrobki z ramami grobowymi. Teren cmentarza był ogrodzony metalowym ogrodzeniem, które znikło w drugiej połowie XX wieku. Ponad 10 lat temu oczyszczał teren z nieczystości i chwastów, powycinał dziko rosnące drzewka.
Niestety nie spotkał się z większą przychylnością mieszkańców, także cmentarz ten zniknął pod mchem i trawą... Na terenie cmentarza jest wzniesienie, które kryje zbiorową mogiłę z 1945 roku, gdzie pochowano kilkunastu lub więcej mieszkańców Woli Rakowej, niemieckiego pochodzenia, którzy zostali rozstrzelani. Przyczyn i powodów tego co się tam stało, nie potrafię opisać z braku wiedzy. Rozmawiałem przed chwilą z Konserwatorem Zabytków, panem Piotrem Ugorowiczem, uzgodniłem z nim, że wystosuję oficjalne pismo w sprawie zajęcia się tą sprawą. Jedyny zachowany grób pochodzi z 1901 roku. Dobrze zachowana rama grobowa, nagrobek w złym stanie, zachowała się tylko dolna część kamienia, brak nazwiska, zachowany rok urodzin 1948 i data śmierci 11 kwietnia 1901 roku.
                                                     Jedyny zachowany grób....


Spotkałem się w Urzędzie Gminy Brójce z p. Wójtem i p.Pawłem Gońdzio. Poinformowałem o sprawie. Otrzymałem dane z ewidencji gruntów:
Adres  - Wola Rakowa, ul. Głowna 34, działka nr. 120, powierzchnia 0,0954 ha.
Okazuje się, jest to zdecydowanie większa powierzchnia niż wcześniejsza informacja ze strony pana radnego. Jest to równoległa działka do muru kościelnego o wymiarach: 50,0 x 19,5 metrów. Zachowane groby znajdowały się blisko ul. Głównej, być może cmentarz był wykorzystany tylko częściowo.
Właścicielem działki jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, potwierdziła to pani Grażyna Gosławska, pracownik starostwa, z którą miałem przyjemność przeprowadzić rozmowę telefoniczną.
Klasyfikacja według: wiejskie cmentarze ewangelickie w woj.łódzkim:
Miejsce - Wola Rakowa
Gmina   - Brójce
Powiat  -  wschodni łódzki
Brama   - brak
Ogrodzenie  - brak
Studnia - brak
Inskrypcje - język niemiecki
Stan zachowania - zły.
                    Widok cmentarza od ul. Głównej, z prawej mur kościelny.

           Między dwoma drzewkami, prawdopodobne znajduje się zbiorowa mogiła.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza