sobota, 26 marca 2016

Wola Rakowa - Kurowice - Kościół - Straż - 1933/34 - cz.25

ŚWIĘTO  SADZENIA DRZEW.
Dnia 26 marca odbyło się w tutejszej wsi Święto sadzenia drzew. W akcji wzięły udział dzieci szkolne, miejscowe społeczeństwo i lokalne organizacje jak" Straż Pożarna, Koło Młodzieży Ludowej i Związek Strzelecki. Na ziemi szkolnej wsadzono 38 drzewek owocowych, zakupionych w Czarnocinie na sumę 63 zł. 80 gr. Z tej liczby 11 drzewek opłacił Urząd gminy Brójce, 6 drzewek (jabłoni) Koło Młodzieży Ludowej, resztę pokryła szkoła. Pieniądze na pozostałe 21 drzewek kierownik szkoły uzyskał ze sprzedaży trzech starych dzikich grusz, znajdujących się na gruncie szkolnym. Drzewa i krzewy posadzone wokoło gruntu szkolnego, a zaofiarowane przez dziatwę szkolną: 19 wiśni, 3 śliwy, 8 brzózek, 2 jarzębiny, 5 akacyj, 14 krzewów bzu - razem 51 sztuk. Ogólna więc liczba drzew i krzewów zasadzonych na gruncie szkolnym wynosi 89 sztuk. Z drzew starych pozostały w tym roku w ogrodzie szkolnym tylko 4 jabłonie i jedna czereśnia, resztę wycięto, gdyż były nieodpowiednie. Drzewa i krzewy posadzone w parku przez Straż Pożarną i Związek Strzelecki: 15 szlachetnych jabłoni, 4 czereśnie, 5 lip, 100 świerków i 270 sztuk syberyjskiej akacji - razem 394 sztuk.

DZIEŃ 3 MAJA.
W dniu 3 maja dzieci wzięły udział we wspólnej uroczystości narodowej w Kurowicach. wszystkie organizacje i dzieci szkół całej gminy Brójce, zw wyjątkiem dzieci z Bukowca i Kraszewa, które w tym dniu w Kurowicach nie były, na czele z orkiestrą podążyły najpierw na nabożeństwo do Kościoła, po czem wszyscy udali się przed szkołę tamtejszą. Po udanym przemówieniu nauczyciela p. Kozaka z Kurowic nastąpiły jeszcze dwa inne przemówienia o Konstytucji, z których jedno wygłosił uczeń III klasy Stanisław Marjasik, a drugie uczennica VI klasy Lidja Frankówna, oboje ze szkoły powszechnej w Woli Rakowej. Potem odbyły się popisy dzieci wszystkich szkół w śpiewie, w wygłaszaniu inscenizyj i deklamacyj. Muzyki na cześć Rzeczypospolitej Polskiej, na cześć Prezydenta J.Mościckiego i Marszałka J.Piłsudskiego, a też rota M.Konopnickiej "Nie rzucim ziemi" były zakończeniem Święta Narodowego.ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO.
Dnia 15-go czerwca zakończono nabożeństwem rok szkolny. Po nabożęństwie dzieci wróciły do budynku szkolnego, gdzie rozdano im cenzury i wypłacono tym dzieciom, którzy zażądali, zaoszczędzone w ciągu roku pieniądze z kasy oszczędnościowej.

                                         Koniec części 25.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza