poniedziałek, 21 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Kościół - Czarnocin - 1930/31 - cz.18

                                          1930/31 SZKOLNY.
Dnia 2-go września rozpoczął się w tutejszej szkole nowy rok szkolny uroczystym nabożeństwem w kościele w Kurowicach.
W tym roku, jak i w ubiegłym, personel nauczycielski 3 kl. szkoły w Woli Rakowej przedstawia się: p. o.kier.p. Adam Kowalczyk i nauczycielki p. Eleonora Kowalczykowa i p. Helena Najderówna. Stan frekwencji dziatwy szkolnej na dzień 4-go września b.r. jest następujący:Dnia 25 października odbył się obchód 25-lecia walki o szkołę Polską. Pogadanki na powyższy temat wygłosili: dla dzieci pierwszych czterech oddziałów p. A.Kowalczyk, w oddziałach V-ym i VI-ym p. H.Najderówna. Oprócz tego dzieci zaśpiewały znane im piosenki i wygłosiły kilka wierszy. Dobrowolne składki od dzieci w sumie 4 zł 91 gr. wysłano do Komitetu Obchodu.
Dnia 14 września pod kierownictwem tutejszego nauczycielstwa, Koło Młodzieży Wiejskiej w liczbie 23 członków występowało na Dożynkach w Czarnocinie przed Starostą Rżewskim z piosenkami własnego układu.
Dnia 9 listopada Koło Młodzieży Wiejskiej z miejscowem nauczycielstwem brało udział w Wystawie Rolniczej w Czarnocinie, gdzie dziewczęta wystawiły swoje prace z zakresu robót ręcznych kobiecych, a chłopcy przystąpili do konkursu z uprawy warzyw, wszyscy zaś-z hodowli nierogacizny. W tym dniu za roboty ręczne Koło dostało dyplom uznania, zaś za hodowlę warzyw i wychów świń Koło otrzymało pierwszą nagrodę powiatową, to jest pług dwuskibowy, według najnowszej konstrukcji.                                            Koniec części 18.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza