niedziela, 20 marca 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Niepodległóść - Tablica - 1928 - cz.15

W związku z powyższym zaraz dnia 2 listopada pracę około parku rozpoczęli dla przykładu osiemdziesięcioletni stracy: Marjanna Wirowa, Marjanna Boczkowa, Marjanna Sabantowa.
Dnia 5 listopada do roboty przy parku stawili się: Stanisława Romanówna, Aniela Klepaczówna, Stefania Pękalówna, Aniela Kleppaczówna, Stefanja Romanówna, Walerja Pękalówna, Helena Olbanówna, Walerja Szczepicówna, Zofja Mielczarkówna, Eugenja Ciepluszanka, a do wożenia ziemi przyjechali: Wacław Kupa, Walenty Marjasik i Franciszek Bojanowski. Po częściowem doprowadzeniu niwelacji parku do możliwego stanu w czasie od 10-go do 17 listopada zasadzono tutaj 7 grusz, 8 jabłoni, 10 krzewów malin, 10 krzewów porzeczek czarnych, 10 małych dębów, 30 jesionów, 100 brzózek, 30 krzewów bzu i 1500 sztuk sadzonek wikliny. Dokończenie zakładania parku odłożono z powodu zbliżającej się zimy do wiosny następnego roku.
Dnia 10 listopada 1928 roku dokonałem przy pomocy starszych uczniów spisu ludności wsi Wola Rakowa, Wola Rakowa folwark i Brójce Stare, przy czym liczba ludności przedstawiała się następująco:Dnia 11 listopada który był tutaj przeznaczony na obchód uroczystości z powodu 10-lecia Niepodległości Polski, miejscowe nauczycielstwo wraz ze starzymi szkolnemi dziećmi udało się rano do kościoła parafialnego w Kurowicach na nabożeństwo. Po nabożeństwie wzięli oni udział w pochodzie z Kurowic do Brójec, gdzie, po okolicznościowych przemówieniach kierownika szkoły z Woli Rakowej, Stanisława Wachnika, kierownika szkoły z Pałczewa, Aleksandra Klimkiewicza i wójta gminy Brójec, Józefa Warchoła, została odsłonięta wmurowana w nowo budującym się gmachu urzędu gminy Brójce tablica na pamiątkę 10 lecia Niepodległości Polski.
We wspomnianym pochodzie i przy odsłonięciu tablicy brały udział i inne szkoły, a także wszystkie znajdujące się na terenie gminy Brójce organizacje społeczne.
Tegoż dnia wieczorem zostało odegrane przez dzieci szkolne okolicznościowe przedstawienie z odpowiednimi śpiewami i deklamacjami.


W tym miejscu następuje przerwa, brakuje stron kroniki do 1 września 1929 roku...

                                            Koniec części 15.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza